Idén startade i vårt pysselrum

”Barn borde kunna designa produkter själva i  appar som föräldrarna kan beställa!”